Skip to content

Termenii si conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal de catre STEP BY STEP EDUCATION

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre STEP BY STEP EDUCATION , avand sediul in Romania, in Jud. Ilfov, POPESTI LEORDENI, STR. SFINTII VOIEVOIZI, NR 15 A, CORP B, CAMERA 1, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J23/733/2020, identificata prin CUI 42261788, reprezentata prin dl. GOSPODIN IONUT CIPRIAN in calitate de Administrator, email [email protected], in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protectia Datelor Personale (GDPR) precum si cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a GDPR in Romania.

In cele ce urmeaza, va prezentam in detaliu, termenii si conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care interactionam pe parcursul desfasurarii activitatilor noastre specifice:

Categoriile de persoane vizate si tipurile de date personale colectate

Prelucrarea datelor personale de catre STEP BY STEP EDUCATION  vizeaza persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care exista, poate exista sau este in pregatire, un parteneriat privind produsele si serviciile oferite de societatea noastra. Preluam datele de identificare pentru contactarea persoanelor, direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitari privind produsele si serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate si cu ocazia unor intalniri directe, intre specialistii nostri si posibilii beneficiari ai produselor si serviciilor furnizate. Ulterior, datele de identificare pot fi completate cu numere de identificare utilizate la scara nationala, ce sunt prelucrate din necesitatea respectarii cerintelor de legalitate impuse prin normele de drept comerciale si financiare. Astfel, tipurile de date cu caracter personal prelucrate, sunt:

 • Nume + prenume
 • Numar de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • Fotografii cu tine din cadrul evenimentelor organizate de compania noastra si la care ati participat.
 • Ocupatia ta;
 • Filmari cu tine din cadrul evenimentelor organizate de compania noastra si la care a-ti participat.
 • Adresa ta

Scopul, durata si legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in scopul intereselor legitime urmarite de STEP BY STEP EDUCATION  prin desfasurarea activitatilor autorizate conform dispozitiilor de drept intern, sau pentru executarea contractelor in care persoanele fizice vizate sunt parte sau au calitatea de reprezentant al unei parti contractuale.

Datele de contact sunt prelucrate in toata perioada in care STEP BY STEP EDUCATION  are statutul juridic identic (adresa sediu social si/sau punct de lucru, obiect de activitate) cu cel din momentul preluarii datelor. Orice schimbare a acestui statu, va duce la suspendarea prelucrarii datelor cu caracter personal obtinute si la solicitarea consimtamantului privind prelucrarea datelor in conditiile determinate de noul statut juridic. De asemenea, prelucrarea poate inceta si in situatia in care o persoana vizata, solicita exercitarea unui drept de opozitie, de portare a datelor, de stergere sau de uitare.

Datele prelucrate in vederea derularii contractelor comerciale, sunt prelucrate pe o perioada de 3 ani, identica cu perioada de maxima de prescriptie a obligatiilor legale ce decurg din majoritatea tipurilor de contracte reglementate prin dreptul civil si/sau comercial.

Pentru ce folosim informatiile dvs.?

 • Pentru postarea opiniilor tale despre activitatea noastra, online, prin intermediul website-ului
 • Activitati de marketing prin transmiterea de mesaje de informare sau comerciale sau participarea la concursuri,promotii;
 • Postari video + foto din cadrul evenimentelor organizate de compania noastra si la care ati participat
 • Statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii societatii noastre si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;
 • Intocmirea facturii.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de STEP BY STEP EDUCATION

STEP BY STEP EDUCATION  se obliga sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice prin care sa asigure protectia datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicatii si al altor sisteme electronice, precum si a celor prelucrate in orice alte forme, impotriva amenintarilor si a oricaror actiuni care pot aduce atingere confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii, autenticitatii si nerepudierii datelor si operatiunilor de prelucrare, precum si afectarea functionarii sistemelor informatice, indiferent daca acestea apar accidental sau intentionat.

Datele puse la dispozitia tertilor.

Datele personale prelucrate prin activitati care vizeaza persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terte parti, pentru utilizarea lor in alte scopuri decat cele in care sunt preluate.

Cu referire stricta la scopurile in care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de STEP BY STEP EDUCATION  pot fi puse la dispozitia unor intermediari specializati in furnizarea unor servicii conexe sau complementare activitatilor specifice STEP BY STEP EDUCATION  (cum ar fi servicii de plata electronica, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal catre o terta parte, se va face numai in baza unui angajament legal prin care persoana juridica imputernicita de STEP BY STEP EDUCATION  sa prelucreze date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile GDPR precum si normele de drept intern in materie.

Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate de pot solicita restrictionarea prelucrarii sau stergerea datelor prelucrate, in functie de obligatiile legale ale STEP BY STEP EDUCATION  generate prin colaborarea cu entitatea reprezentata.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, STEP BY STEP EDUCATION  asigura exercitarea tuturor drepturilor prevazute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal prelucrate. In momentul in care sunt preluate datele cu caracter personal sau in maxim 30 de zile daca acestea sunt obtinute indirect, persoana fizica vizata prin prelucrare este informata cu privire la identitatea si datele de contact ale STEP BY STEP EDUCATION datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor (daca este cazul)scopurile si temeiul juridic in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intentia STEP BY STEP EDUCATION  de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala (daca este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadaexistenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluriprecum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obtine din partea STEP BY STEP EDUCATION  o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile enumerate la pct.a.
 3. Dreptul de rectificare sau de stergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine de la STEP BY STEP EDUCATION , fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea STEP BY STEP EDUCATION  stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica motivele prevazute prin art.17 al. (1) din GDPR.
 4. Dreptul de restrictionare a prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea STEP BY STEP EDUCATION  restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazurile descrise la art.18 din GDPR.
 5. Dreptul de a se opune prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de catre STEP BY STEP EDUCATION , au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in scopuri de marketing, crearii de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci cand datele personale au fost furnizate de o persoana fizica intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de STEP BY STEP EDUCATION , persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare, are dreptul, in cazurile prevazute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea STEP BY STEP EDUCATION.
 7. Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Puteti sa retrageti consimtamantul pe care il acordati in acest formular in orice moment. puteti face acest lucru prin trimiterea unui e-mail cu solicitarea dvs la adresa [email protected].
 8. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, atunci cand o persoana fizica vizata prin prelucrarea datelor cu caracter personal de catre STEP BY STEP EDUCATION  considera ca i-au fost incalcate drepturile sale.
 9. Daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul sa stie si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.

Exercitarea oricaruia din drepturile enumerate la pct. 1-9, se poate face prin adresarea unei solicitari prin intermediul datelor de contact prezentate in preambului acestui document, sau la informatiile de contact prezentate pe site-ul http://www.stepbystepeducation.ro/

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la tel. 0219551, e-mail [email protected] sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro

Ce sunt cookie-urile? Ce este un cookie?

Modulele cookie sunt fisiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infima de date specifice unui anumit vizitator si site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atat persoanei care detine calculatorul In care s-au salvat automat aceste module, cat si site-ului web care a transmis acest fisier. Acest tip de prelucrare permite serverului sa furnizeze o pagina web adaptata unui anumit utilizator sau, poate chiar sa transmita informatii de la o vizita pe un site catre un alt site similar, cu acelasi proprietar.

Sunt activate cookie-urile In browser-ul meu?

Pentru a verifica daca browserul dvs. este configurat sa permita fisiere cookie, va trebui sa cautati In optiunile de setari ale browser-ului, sectiunea dedicata acestor module, de regula aflata sub titlul „optiuni de confidentialitate si securitate”. Tot In aceasta sectiune veti gasi informatii despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, stergerea modulelor cookie. Puteti, de asemenea si vizualiza continutul acestor fisiere.

Ce date se gasesc Intr-un modul Cookie?

Fiecare fisier de tip cookie este In realitate un mic tabel care contine perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odata ce fisierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate si utilizate pentru a personaliza pagina web In mod corespunzator.

Cand sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor catre un modul cookie se face, de obicei, atunci cand sunt transmise informatii catre site-ul web accesat – de exemplu, dupa ce apasati un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizata pentru stocarea valorilor Intr-un cookie. Daca utilizatorul a ales sa dezactiveze modulele cookie, operatia de scriere va esua si vizitele ulterioare care ar putea extrage informatiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor functiona conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului sa reintroduca informatiile care ar fi fost stocate In cookies.

De ce sunt folosite cookie-urile?

Fisierele cookie sunt o modalitate convenabila de a asocia informatii privind modul de utilizare al unui site, fara a fi nevoie sa fie stocate In cadrul acestuia, cantitati masive de date privind fiecare vizitator. In plus, stocarea datelor pe server fara utilizarea cookie-urilor ar impune ca recunoasterea fiecarui utilizator sa se faca numai prin autentificarea acestora, pe baza de nume de utilizator si parola. Nu In ultimul rand, prin utilizarea modulelor cookie, este redusa cantitatea de date cu caracter personal prelucrate In sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul ca un modul cookie se salveaza In sistemul informatic detinut de persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare.

Care este durata de prelucrare a unui cookie?

Termenul de expirare a unui modul cookie poate fi setat cand se creeaza cookie-ul. Implicit, cookie-ul este „distrus” cand fereastra browserului este Inchisa, dar poate fi conceput sa persiste pentru o perioada de timp ulterioara accesarii unui site.

Cine poate accesa modulele cookie?

Atunci cand se creeaza un cookie, este posibil sa se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care Il utilizeaza. Apoi, acest fisier va fi accesibil oricarui site care apartine acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la „numedomeniuprincipal.ro”, iar cookie-ul va fi disponibil pentru site-urile din „numedomeniuprincipal.ro” sau „xyz. numedomeniuprincipal.ro” sau „numedomeniuprincipal.ro „. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe sa „comunice” Intre ele.

Cat de sigure sunt modulele cookie?

Exista multe Ingrijorari cu privire la intimitatea si securitatea pe internet. Fisierele cookie nu constituie, In sine, o amenintare la adresa confidentialitatii, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informatii pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Desi este posibil ca aceste informatii sa poata fi puse la dispozitia anumitor site-uri terte, acest lucru nu reprezinta riscuri suplimentare celor specifice stocarii datelor Intr-o baza de date centrala. Daca sunteti preocupat de faptul ca informatiile pe care le furnizati unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidentiale, atunci ar trebui sa Intrebati daca Intr-adevar trebuie sa furnizati aceste informatii, sau deloc.

Ce sunt cookie-urile de urmarire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare Incorporate care sunt difuzate de un site tert si este posibil ca astfel de anunturi sa stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. In acest cookie vor fi stocate informatii care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate etc. Cand utilizatorul viziteaza mai tarziu un alt site care contine un anunt similar Incorporat de pe acelasi site tert, agentul de publicitate va putea sa citeasca modulul cookie si sa Il foloseasca pentru a determina unele informatii despre istoricul navigarii utilizatorului. Acest lucru permite editorilor sa difuzeze anunturi directionate In interesul unui utilizator, astfel Incat, In teorie, sa aiba o sansa mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, multi oameni vad astfel de „cookie-uri de urmarire” ca o invazie a confidentialitatii, deoarece permit unui agent de publicitate sa construiasca profiluri de utilizatori fara consimtamantul sau cunostintele lor.

Cum pot controla ce cookie-uri se vor instala pe calculatorul meu?

Poti sa controlezi cookie-urile daca modifici din browser optiunea care permite refuzul fisierelor de tip cookie. Astfel, prin setarile browserului poti sa optezi pentru ca fisierele de tip cookie sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. 
Dezactivarea sau stergerea anumitor cookie-uri poate sa afecteze in mod negativ sau sa limiteze unele functionalitati din site-uri.

Pentru a controla din browser modul in care utilizezi cookie-urile poti parcurge pasii de mai jos:

Google Chrome

 1. Click pe butonul de meniu cu cele trei puncte orizontale situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tau si selecteaza Setari.
 2. Selecteaza optiunea Avansate si apoi Setari de continut.
 3. Click pe prima optiune Cookie-uri si apoi pe „Permite site-urilor sa salveze si sa citeasca datele asociate cookie-urilor”.

Mozilla Firefox

 1. Click pe butonul „Open menu” cu 3 linii orizontale, situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tau.
 2. Selecteaza meniul Optiuni apoi optiuneaProtectie si securitate.
 3. Localizeaza titlul Blocheaza cookie-uri si date din site.

Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 10)

 1. Selecteaza optiunea Setari situata in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului si selecteaza Optiuni internet, apoi click pe butonul Protectia datelor.
 2. Selectati optiunea Confidentialitate.
 3. Sub Setari, selectati Complex si alegeti daca doriti sa permiteti / sa blocati module cookie originale si module cookie de la terti.

Safari

 1. Click pe Safari in partea de sus a ferestrei browser-ului si selecteaza optiunea Preferinte.
 2. Click pe Protectia datelor.
 3. Selecteaza optiunea Permiteti de la site-urile web pe care le vizitez.

Opera

 1. Click pe Setari apoi se selecteaza Preferinte -> Avansat -> Cookies.
 2. Selecteaza una din optiunile disponibile:
 • Accepta
 • Accepta cookie-urile de la site-urile pe care le vizitez
 • Nu accepta cookie-uri
 • Administreaza cookie-uri

Edge

 1. In Microsoft Edge, accesati Mai multe > Setari.
 2. Selectati Vedeti setarile avansate.
 3. Sub Confidentialitate si servicii > Module cookie, alegeti optiunea potrivita pentru dvs.:
 • Blocati toate modulele cookie nu permite niciunui site web sa salveze module cookie pe computerul dvs.
 • Blocati doar modulele cookie de la terti permite module cookie de la site-ul web pe care Il aveti deschis, Insa le blocheaza pe cele de la servicii web externe, de exemplu de la publicitatea Incorporata pe paginile web pe care le vizitati.

Stergere cookie-uri

Pentru informatii privind stergerea cookie-urilor poti accesa link-urile urmatoare:

ro_RORomână